logo
home about product contact


 • Toprak: Oluşumu, Sınıflandırılması ve Önemi

  Bir inşaat ve temel malzemesi olarak toprakların özellikleri, doğası ve performansı ile ilgilenen bilim dalına toprak mekaniği denir. IS: 2809-1972, toprak mekaniğini "toprak bilimi, statik ve dinamik yasalar, ilkeler, mekanik ve hidroliğin inşaat malzemesi olarak işleyen mühendislik problemlerine uygulanmasıyla ilgilenen mühendislik dalı" olarak tanımlamaktadır.

  Read More +
 • KOMPOZİT MALZEME NEDİR? - ÇEYREK MÜHENDİS

  İnsanlar, bu tür kompozitlerin yapılarının tam olarak anlaşılmasından çok daha öncesinde, yüzyıllardır kompozit materyalleri kullanıyorlar. Örneğin, önemli bir yapı malzemesi olan beton; kaya, kum ve Portland çimentosunun bir karışımıdır.

  Read More +
 • YAPI MALZEMELERİ NELERDİR?

  Kaba yapı malzemelerini oluşturan taş, kaya, kil, kum, çakıl, mıcır, kireç, çimento, briket, tuğla, gazbeton, bloklar, kereste, inşaat demiri, çelik hasır, beton çivisi, inşaat çivisi, mozaik, tavlı tel gibi malzemelerinin seçimine de aynı şekilde dikkat edilmelidir. Kaba yapı malzemelerinin yetkinliğini ve uygunluğunu belirleyen hususlar ...

  Read More +
 • Malzemeler | INSAPEDIA

  Bir üst yapı malzemesi olarak kullanılan asfalt, mineral iri ve ince agrega ile yapışkan özelliğe sahip bitümlü ... fiziksel, mekanik, kimyasal, ekolojik, ticari ve teknolojik açıdan incelenebilir. Ahşap malzemenin fiziksel özelliklerini özgül ağırlığı, ısı iletkenliği, Devam ...

  Read More +
 • Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı

  Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı Sesin yalıtımı ile sesin emilmesi arasındaki ilişki • Söyleşi: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç • Cam sanatında bir başka boyut: Revzen • Söyleşi: Mimar Kaya Sönmezler • Elektromanyetik kirlilik

  Read More +
 • Kil - Clay - qaz.wiki

  Yapı malzemesi olarak Estonya'nın güneyinde kil yapı Tanımlayıcı terkip maddesi olarak kil tın eski biridir yapı malzemeleri ile yeryüzünde, örneğin taş ve ahşap gibi organik malzemeler gibi diğer eski, doğal olarak oluşan jeolojik malzemeler arasında.

  Read More +
 • (PDF) Batman Köylerindeki Kaya Oyma Ev Geleneği .

  Yapı Elemanları, Yapım Tekniği ve Malzeme Bölgesel karakterin belirleyici unsuru olarak köy evlerinde kullanılan başlıca malzeme, moloz taş ve cas harcıdır. Yerel malzeme ve üslupta yapılan evlerin yığma yapım tekniğindeki duvarlarında, ara dolgusu cas harcı olmak üzere, ana malzeme bazen kaba yonu taş olup, avlu zeminleri genelde cas'la sıvalıdır.

  Read More +
 • Perlit » Izolasyon Malzemesine Genel Bakış - 2021 | Yapı .

  DIN standartları, yapı malzemesi sınıfları, EnEV AB standardı DIN EN-13501-1, Perlit'i A1 veya A2 s1 d0 yapı malzemesi sınıflarına atar ve onu yanıcı olmayan bir madde olarak sınıflandırır. A2 derecesi, yanıcı maddelerin fraksiyonlarını içerebilen emprenye edilmiş ...

  Read More +
 • YAPI MALZEMESİ DERS NOTLARI | Notevi

  Etiketler: anıl yapı malzemeleri rüzgarlı arma yapı malzemeleri zeytinburnu baka yapi malzemeleri inşaat sanayi ve ticaret a ş başol yapı malzemeleri ostim benlioğlu yapı malzemeleri mahmutbey çolakoğlu yapı malzemeleri maltepe ece yapı malzemeleri

  Read More +
 • Dogal taslardaki bozunmalar - SlideShare

  Travertenin renk, doku vb gibi fiziksel özellikleri, kolay işle- nebilmesi nedeni ile de yapı taşı sektöründe yo- ğun olarak tercih edilen sedimenter karbonatlı bir kaya türüdür. Kimyasal bileşimi ve gözenekli yapısı bozunma üzerinde etkili olmasını kolaylaş- tırmaktadır.

  Read More +
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESIİ PEYZAJ MİMARLIĞI .

  Geçmişten günümüze kadar kullanılmış en eski yapı malzemesi olarak bilinmektedir. Günümüzde ormanların çeşitli nedenlerle azalması yerine yenisinin yetiştirilememesi, yetişmesinin uzun zamanlar alması nedeniyle ahşap malzeme kıymetini arttırmıştır(1). ...

  Read More +
 • TAŞIN MİMARİDE KULLANIMI

  Mimari terimler ya da yapı elemanları sözlüklerinden faydalanarak, seçeceğiniz bir tarihi yapıda kullanılmış olan yapı elemanlarını belirleyiniz ve özelliklerini yazınız (Örnek olarak, "sütunlar" başlığını ele alınız, sütun ve sütunu oluşturan elemanları,

  Read More +
 • andezit taşı özellikleri | İnci Andezit

  Her yapı malzemesi kendi özelliklerine göre alanlarda uygulama yapılmalıdır. Bunu öncelikle uygulama alanın ne gibi özellikler istediğini anlama ile başlamalıyız. Bunu ilk başta anlaması ve gerekli ürünlerin analizini mimar ve mühendislerin belirlemesi gerekmektedir.

  Read More +
 • (PDF) Başçeşme Formasyonu (Başçeşme-Denizli) .

  yapı malzemesi olarak kullanılab ilirlikleri incelenmi ş tir. Bu amaçla, araziden laboruvar deneylerinde kullanılmak üzere blok dolomitik kireçta ş ı örnekleri alınmı ş tır.

  Read More +
 • Coquina: Kireçtaşı neredeyse tamamen fosil artıklarından .

  Kaya sıva veya soyma ile kapatılırsa, bu başarısızlık gecikebilir. Bir yapı malzemesi olarak, coquina genellikle dayanıklılık özelliklerini karşılamaz. Kaya, yüksek gözenekliliğe sahiptir ve tahıllar birlikte zayıf bir şekilde sementlenir. Bu ona düşük basınç dayanımı

  Read More +
 • BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ

  4 Taşıyıcı Yapı Malzemesi Çelik Beton Ahşap Zemin Üst Yapı Alt Yapı Şekil 1.2 Taşıyıcı malzemeler Mühendislik hesapları yapılınca da üst yapı ile zeminin etkileşimi genellikle yaklaşık olarak göz önüne alın-maktadır. Zemin sonsuz bölge olduğu için hesaplarda ...

  Read More +
 • BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ

  4 Taşıyıcı Yapı Malzemesi Çelik Beton Ahşap Zemin Üst Yapı Alt Yapı Şekil 1.2 Taşıyıcı malzemeler Mühendislik hesapları yapılınca da üst yapı ile zeminin etkileşimi genellikle yaklaşık olarak göz önüne alın-maktadır. Zemin sonsuz bölge olduğu için hesaplarda ...

  Read More +
 • Dogal taslardaki bozunmalar - SlideShare

  Travertenin renk, doku vb gibi fiziksel özellikleri, kolay işle- nebilmesi nedeni ile de yapı taşı sektöründe yo- ğun olarak tercih edilen sedimenter karbonatlı bir kaya türüdür. Kimyasal bileşimi ve gözenekli yapısı bozunma üzerinde etkili olmasını kolaylaş- tırmaktadır.

  Read More +
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESIİ PEYZAJ MİMARLIĞI .

  Geçmişten günümüze kadar kullanılmış en eski yapı malzemesi olarak bilinmektedir. Günümüzde ormanların çeşitli nedenlerle azalması yerine yenisinin yetiştirilememesi, yetişmesinin uzun zamanlar alması nedeniyle ahşap malzeme kıymetini arttırmıştır(1). ...

  Read More +
 • YAPI MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN TÜRKİYE DOĞAL .

  Türkiye'de yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taların tespiti, özelliklerinin belirlenip coğrafi dağılımının incelendiği çalımamızda öncelikle kapsamlı bir literatür çalıması yapılarak sınırlı coğrafi sayıdaki kaynaklar yanında diğer disiplinlerden çalımalar taranmıtır

  Read More +
 • İgnimbiritlerin Jeomekanik Özelliklerinin Yapı Taşı Olarak .

  olarak kullanılmaktadır. Kayaçların su emme değerinin değişiminin belirlenmesi ile donma ve termik genleşmeye karşı dolaylı bilgi sağlanmaktadır (Postacıoğlu 1987; Mcnally, 1998). Kayaçların porozite değerlerindeki değişim, kayanın fiziksel özellikleri yanında

  Read More +
 • Kayaç dokusal özelliklerinin sınıflandı ve kaya mühendisliği .

  C. A. Öztürk, E. Nasuf 71 Giriş Kayaç malzemelerin dayanım özelliklerinin ta-yin edilmesi, yapı malzemesi olarak kullanıla-cak olan kaya kütlelerinin sınıflandırılması ve yapı elemanı olarak kullanılacak olan kayaç malzemesinin uygunluğunun tespiti için son de

  Read More +
 • KOMPOZİT MALZEME NEDİR? - ÇEYREK MÜHENDİS

  İnsanlar, bu tür kompozitlerin yapılarının tam olarak anlaşılmasından çok daha öncesinde, yüzyıllardır kompozit materyalleri kullanıyorlar. Örneğin, önemli bir yapı malzemesi olan beton; kaya, kum ve Portland çimentosunun bir karışımıdır.

  Read More +
 • andezit taşı | İnci Andezit

  ANDEZİT TAŞI Bir yapı malzemesi olarak kullanılan ürün farklı özelliklerini ve kullanım alanları mevcuttur. Bu ürünün kullanımı ve sunduğu avantajlar tercih edilmesinde en büyük etkendir. Kullanıcıların estetik değerlerin yanında andezit taşı seçme nedeni yapısını

  Read More +
 • Malzemeler | INSAPEDIA

  Ahşabın malzeme özellikleri fiziksel, mekanik, kimyasal, ekolojik, ticari ve teknolojik açıdan incelenebilir. Ahşap malzemenin fiziksel özelliklerini özgül ağırlığı, ısı iletkenliği, Devam. Malzemeler T ile Başlayan İnşaat Terimleri Ulaştırma.

  Read More +
 • Coquina: Kireçtaşı neredeyse tamamen fosil artıklarından .

  Kaya sıva veya soyma ile kapatılırsa, bu başarısızlık gecikebilir. Bir yapı malzemesi olarak, coquina genellikle dayanıklılık özelliklerini karşılamaz. Kaya, yüksek gözenekliliğe sahiptir ve tahıllar birlikte zayıf bir şekilde sementlenir. Bu ona düşük basınç dayanımı

  Read More +
 • İNŞ2023 YAPI MALZEMESİ I BİTÜM

  kaya asfaltı kaldırım kaplamaları ve yol kaplamalarında kullanılmaya balanmıútır. 1900'lü ... bulunmasına karın, yapı malzemesi olarak bazı farklılıkları vardır. Asfaltlar aynı penetrasyon veya viskozitesi olan katranlara oranla daha dayanıklıdır. Çünkü katranların ...

  Read More +
 • Cam Yünü » Büyük Genel Bakış - 2021 | Yapı malzemeleri

  DIN standardı 4102-1, yanmaz malzeme olarak sınıflandırır ve A1 yapı malzemesi sınıfına atar. Ticari olarak temin edilebilir laminasyonlar, yapı malzemesi sınıfını etkilemeyen camdan veya alüminyum folyodan oluşur. Önemli cam yünü üreticileri arasında Knauf ve

  Read More +
 • Dogal taslardaki bozunmalar - SlideShare

  Travertenin renk, doku vb gibi fiziksel özellikleri, kolay işle- nebilmesi nedeni ile de yapı taşı sektöründe yo- ğun olarak tercih edilen sedimenter karbonatlı bir kaya türüdür. Kimyasal bileşimi ve gözenekli yapısı bozunma üzerinde etkili olmasını kolaylaş- tırmaktadır.

  Read More +
 • Mezopotamya'da Neolitik Çağ | Ancient History

  Surların çevrelediği alandaki dairesel planlı evler geleneksel olarak toprağa gömülmüştü ve yaklaşık 5 m. çapındaydılar. Yakın Doğu'da günümüzde de olağan yapı malzemesi durumundaki kerpicin bilinen ilk örneği şimdilik budur.

  Read More +

yapı malzemesi olarak kaya özelliklerini ezmek

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap