logo
home about product contact


 • Veri Madenciliğinde Kullanılan Öğrenme Yöntemlerinin Farklı .

  Bu çalımada veri madenciliği ve makine öğrenme yaklaımının eğitim alanında kullanılması ve bu algoritmalara dayalı olarak elde edilen sonuçların güvenirlik ve geçerlik değerlerinin ne düzeyde olduğu belirlenmeye çalıılmıtır. PISA 2015 Türkiye ortalamasına göre

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİNDE SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARININ .

  Veri madenciliği süreci çeşitli aşamalar içermekte olup, bu aşamalar ana başlıklar halinde aşağıda görüldüğü gibi listelenmektedir (Kantardzic, 2011): • Veri madenciliğine konu olan problemin tanımı, • Verinin elde edilmesi, • Veri üzerinde düzeltme, eksik ya da hatalı veri

  Read More +
 • Intelligent Data Mining

  Veri Madenciliği iş zekâsının yeni ve önemli bir bileşenidir. Slayt 12 VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ • Denetimli yöntemler : Veri Madenciliğinde iyi tanımlanmış veya kesin bir hedef olduğunda denetimli (supervised) ifadesi kullanılır.

  Read More +
 • Veriye Dayalı Yönetim

  rileri analiz etmek, veri madenciliği ile birçok veriden arındırılmış, işe yarar veriyi kullanarak, örgütsel karar süreçlerinde işe koşmaktır. Bu aşamada liderlerin veriye dayalı yönetim olgusuna inanan bir örgüt kültürü, örgüt iklimi yaratması, karar

  Read More +
 • Konular VER MADENC L ğ - ninova

  Pratikte veri madenciliği ve bilgi keşfi eşanlamlı olarak kullanılır. Veri madenciliği teknikleri veriyi belli bir modele uydurur. veri içindeki örüntüleribulur örüntü: veri içindeki herhangi bir yapı Sorgulama ya da basit istatistik yöntemler veri madenciliği değildir.

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİNDE SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARININ .

  Veri madenciliği süreci çeşitli aşamalar içermekte olup, bu aşamalar ana başlıklar halinde aşağıda görüldüğü gibi listelenmektedir (Kantardzic, 2011): • Veri madenciliğine konu olan problemin tanımı, • Verinin elde edilmesi, • Veri üzerinde düzeltme, eksik ya da hatalı veri

  Read More +
 • 2023 EĞİTİM VİZYONUNDA EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ

  likle eğitsel veri madenciliği uygulamalarının (öğren-me analitiği araçları, veriye dayalı yönetsel sistemler, veri toplama araçları gibi) temelini oluşturan her türlü verinin toplanma, tasnif, temizleme, işleme ve yeniden toplama aşamalarını sorunsuz bir şekilde

  Read More +
 • Intelligent Data Mining

  Veri Madenciliği iş zekâsının yeni ve önemli bir bileşenidir. Slayt 12 VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ • Denetimli yöntemler : Veri Madenciliğinde iyi tanımlanmış veya kesin bir hedef olduğunda denetimli (supervised) ifadesi kullanılır.

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİNDE SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARININ .

  Veri madenciliği süreci çeşitli aşamalar içermekte olup, bu aşamalar ana başlıklar halinde aşağıda görüldüğü gibi listelenmektedir (Kantardzic, 2011): • Veri madenciliğine konu olan problemin tanımı, • Verinin elde edilmesi, • Veri üzerinde düzeltme, eksik ya da hatalı veri

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİ

  İçerik Sınıflandırma yöntemleri Karar ağaçları ile sınıflandırma •Entropi Kavramı •ID3 Algoritması •C4.5 Algoritması •Twoing Algoritması •Gini Algoritması •k-en yakın komu algoritması Balıkesir Üniversitesi MMF Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Madenciliği Dersi

  Read More +
 • Veri Madenciliğinde Kullanılan Öğrenme Yöntemlerinin Farklı .

  Bu çalımada veri madenciliği ve makine öğrenme yaklaımının eğitim alanında kullanılması ve bu algoritmalara dayalı olarak elde edilen sonuçların güvenirlik ve geçerlik değerlerinin ne düzeyde olduğu belirlenmeye çalıılmıtır. PISA 2015 Türkiye ortalamasına göre

  Read More +
 • Veri Nedir ve Verinin Yönetilmesi Neden Önemlidir

  Aynı zamanda veri madenciliği teknikleri ile veriye dayalı sonuçlarla güvenli ve önemli karar alabilmeleri de mümkündür. Büyük veri analizi ve matematiksel modelleme ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik veri yönetimi ve yazılım çözümleri başta bankacılık ve telekomünikasyon olmak üzere birçok sektöre gelecek için ışık tutmaktadır.

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİ

  İçerik Sınıflandırma yöntemleri Karar ağaçları ile sınıflandırma •Entropi Kavramı •ID3 Algoritması •C4.5 Algoritması •Twoing Algoritması •Gini Algoritması •k-en yakın komu algoritması Balıkesir Üniversitesi MMF Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Madenciliği Dersi

  Read More +
 • Veri Madenciliği | Apriori Algoritması 1. Bölüm

  Veri Madenciliği | Apriori Algoritması 1. Bölüm Gün içinde planlı veya plansız bir şekilde pek çok ürün satın alıyoruz. Bunun yanı sıra internet kullanımının yaygınlaşması ile internet alışverişleri ve tavsiye motorları da hayatımızın bir parçası haline geliyor.

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİ

  İçerik Sınıflandırma yöntemleri Karar ağaçları ile sınıflandırma •Entropi Kavramı •ID3 Algoritması •C4.5 Algoritması •Twoing Algoritması •Gini Algoritması •k-en yakın komu algoritması Balıkesir Üniversitesi MMF Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Madenciliği Dersi

  Read More +
 • Intelligent Data Mining

  Veri Madenciliği iş zekâsının yeni ve önemli bir bileşenidir. Slayt 12 VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ • Denetimli yöntemler : Veri Madenciliğinde iyi tanımlanmış veya kesin bir hedef olduğunda denetimli (supervised) ifadesi kullanılır.

  Read More +
 • Veri Madenciliği (Data Mining) Nedir? | İşNet Blog

  Madencilik; her türlü elektronik ortama dayalı işte, pazarlamacılıkta, bankacılık ve sigortacılıkta artık temel bir disiplin haline gelmiştir. Örneğin pazarlama alanında kullanılan Veri Madenciliği sistemi, müşterilerin satın alma alışkanlıklarını tespit ederek bunlara yönelik stratejiler izlemektedir.

  Read More +
 • En iyi 20 istatistik yazılımı ve aracı En tatlı ev

  Veri madenciliği, kayıt bağlama yöntemleri, grup analizi, grafikler, lojistik eğim ve astar gibi çok çeşitli analitik teknikler uygulayabilir. Ayrıca - bu program Oracle, ODBC veri kaynakları, metin dosyaları, MySQL, Excel elektronik tabloları ve Postgresql gibi farklı kaynaklardan istatistiksel veri değerlerini okuyabilir ve yazabilir.

  Read More +
 • Karar Ağaçları ve Algoritma Türleri : Bolu Beyi'nden .

  Bu makalede ise veri madenciliği uygulamalarından olan, karar ağaçları incelenecek olup, az sayıda veri setinden oluşan küçük bir örnek uygulama gerçekleştirilecektir. Örnek uygulama sırasında yaklaşık 10-15 veriye sahip bir eğitim kümesi oluşturulacak, karar ağacı algoritmalarından bir tanesi seçilerek örnek yapılacaktır.

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİ

  Veri Madenciliğinin Tarihçesi (2/4) Veri madenciliği, kavramsal olarak 1960'lı yıllarda, bilgisayarların veri analiz problemlerini çözmek için kullanılmaya balamasıyla ortaya çıkmıtır. O dönemlerde, bilgisayar yardımıyla, yeterince uzun bir tarama

  Read More +
 • VERİ KÜMELERİNDEN BİLGİ KEŞFİ: VERİ MADENCİLİĞİ Mehmet .

  1 VERİ KÜMELERİNDEN BİLGİ KEŞFİ: VERİ MADENCİLİĞİ Mehmet Berkay Can, Eren Çamur, Mine Koru, Ömer Özkan, Zeynep Rzayeva Danışman: Doç. Dr. Ersin Öğüş ÖZET Dünya üzerinde uydu verileri, tıbbi veriler, alışveriş verileri, otomasyon verileri v.b. ...

  Read More +
 • Veri Madenciliği (Data Mining) Nedir? • Turhost Blog

  Veri madenciliği (Data Mining); büyük miktarda veriyi analiz ederek korelasyonları, modelleri veya eğilimleri keşfetme tekniğidir. Regresyon analizi bir veri kümesinde bulunan diğer değişkenlere dayalı olarak sürekli değerleri tahmin etmek için kullanılır. Örneğin, talep ...

  Read More +
 • Veriye Dayalı Yönetim

  belirgin özelliklerinden birisi hiç şüphesiz veriye dayalı karar vermek olacaktır. Veriye dayalı karar veren örgütler, öncelikli olarak sağlam veriye ulaşmak, bu ve-rileri analiz etmek, veri madenciliği ile birçok veriden arındırılmış, işe yarar veriyi kullanarak, örgütsel

  Read More +
 • WEKA ĠLE VERĠ MADENCĠLĠĞĠ SÜRECĠ VE ÖRNEK UYGULAMA

  Veri madenciliği algoritmasının uygulanacağı veri kümesinde bazı kayıtlar hiç girilmemiĢ olabilir. ... dayalı olup, entropi belirsizliğin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Entropi, bir veri kümesi içindeki belirsizlik ve rastgeleliği ölçmek için kullanılır ve 0 ile 1 arasında ...

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ

  Veri Madenciliği Giriş İçinde yaşadığımız bilişim çağında elektronik ortamda mevcut verinin hızlı artışı ve bilginin fazlalaşması sebebiyle öncelikle, genelde Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi olarak adlandırılan yeni bir paradigma ortaya çıkmıştır. Daha yaygın bir

  Read More +
 • Data Mining ve Veri Madenciliği Nedir - Mühendis .

  Veri madenciliğinde tarihsel gelişimle beraber birçok süreci de ele alacak olursak Bunlar: Veri Temizleme, Veri Bütünleştirme, Veri Seçme (İndirgeme), Veri Dönüştürme, Veri Madenciliği Algoritmaları Uygulanması, Örüntüler (Desenler) Sunum ve Değerlendirme

  Read More +
 • Intelligent Data Mining

  Veri Madenciliği iş zekâsının yeni ve önemli bir bileşenidir. Slayt 12 VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ • Denetimli yöntemler : Veri Madenciliğinde iyi tanımlanmış veya kesin bir hedef olduğunda denetimli (supervised) ifadesi kullanılır.

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

  İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ3 Geliş: 11.01.2012 Kabul: 22.03.2012 (Tarama Makalesi)

  Read More +
 • VERİ MADENCİLİĞİNDE SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARININ .

  Sınıflandırma Yöntemi, veri madenciliğinin başlıca yöntemlerinden biri olup, öğrenme algoritma - sına dayanır. Büyük ölçekli bir veri içinde gizli kalmış bir örüntüyü keşfetmek amacıyla uygulanır. Veri madenciliği kapsamında, örüntü, bir varlık için dijital ortamda

  Read More +
 • Veri Madenciliği - ARGE Danışmanlık / ARGE Consulting

  Değerli olan verilerin ir- delenip, bilgiye dönüştürülmesi ve karar için kullanılabilmesidir. Büyük miktarda verinin çeşitli yöntemler ile analiz edilmesi ve çıkan sonuçların bir uzman gözüyle yorumlanmasıyla geçmiş verilerden gelecek tahminleri yapmaya yarayacak bilgiler edinilmesi işlemine veri madenciliği .

  Read More +

veri madenciliği teknolojisine dayalı

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap